Ağrılı Yaddaş (Painful Memory)

Author: “Salnamə” documentary film studio, Ministry of Defense documentary film-TV studio
Director: Yalçın Əfəndiyev
Year: 1995
Language: Azerbaijani, English subtitles